Το έργο…

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας IoT πλατφόρμας για Proximity Marketing (Μάρκετινγκ Εγγύτητας) η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σχετικής θέσης χρηστών σε πραγματικό χρόνο στον χώρο πωλήσεων και θα τις επεξεργάζεται σε συσχέτιση με ιστορική πληροφορία.

Οι προκλήσεις του έργου…

col1
col2
col3

Η σύμπραξη…

Τελευταία νέα…

Μια γρήγορη ματιά στα τελευταία νέα μας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) αλλά και από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προκειμένου να εξασφαλίζεται και η συντονισμένη με τις επενδύσεις αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης ανθρωπίνων πόρων και διοικητικής μεταρρύθμισης.

logo-epanek