Εισαγωγή

Η Terracom Α.Ε, εφεξής «Εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς», είναι Πάροχος Υπηρεσιών Πληροφορικής, με έδρα την οδό Εθνικής Αντίστασης 79, Κατσικάς, Ιωάννινα, με Α.Φ.Μ: 099533677, δηλωμένη στην Εφορεία Ιωαννίνων, με αριθμό τηλεφώνου ( +30) 2651094333 και αριθμό αποστολής φαξ (+30) 26510 94334.

Η Terracom Α.Ε. είναι η υπεύθυνη ανάπτυξης, κάτοχος και διαχειριστής του συστήματος Proximiot, το οποίο είναι μια λύση για προσωποποιημένες διαφημίσεις σε πραγματικό χρόνο. Το Proximiot αποτελεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Για τους σκοπούς αυτών των Όρων Χρήσης (εφεξής «Όροι») «εσείς» και «δικός σας» σημαίνει άτομο ή νομική οντότητα που δικαιούται να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους.

Νομική συμφωνία

Η Terracom Α.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες της σε χρήστες που υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση των εφαρμογών και των υπηρεσιών που ανήκουν ή διαχειρίζονται από εμάς, είτε μέσω των εφαρμογών λογισμικού ή των ιστότοπων μας (στο εξής «Υπηρεσίες»), αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών.

Η Terracom Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους Όρους κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτές οι τροποποιήσεις θα ισχύουν κατά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Terracom Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.proximiot.com. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε αλλαγές αυτών των Όρων όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά από οποιαδήποτε τέτοια δημοσιευμένη τροποποίηση. Είναι επομένως σημαντικό να ελέγχετε αυτούς τους Όρους κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά από εμάς για να κατανοήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους, τότε δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Η εταιρεία στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και της Εταιρείας. Οι πελάτες της Εταιρείας ή οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα αναφέρονται ως πελάτες, είτε πραγματοποιούν παραγγελίες είτε χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Εταιρείας.

Αποποίηση ευθυνών

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να σας παρέχουν πληροφορίες ξενάγησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή την ποιότητα των δεδομένων που φιλοξενούνται στο σύστημα Proximiot.

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή απόδοσης.

Δεν εγγυόμαστε ότι:

 • Οι Υπηρεσίες θα λειτουργούν χωρίς διακοπή.
 • Οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή τοποθεσία.
 • Οι Υπηρεσίες δεν περιέχουν λάθη ή ελαττώματα.
 • Τυχόν λάθη ή ελαττώματα θα διορθωθούν.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης των Υπηρεσιών θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.

Χορήγηση δικαιώματος χρήσης

Με την επιφύλαξη αυτών, σας παρέχουμε ένα περιορισμένο, με δυνατότητα ανάκλησης και με μη αποκλειστικό δικαίωμα λήψης και εγκατάστασης ενός αντιγράφου της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές σε μια κινητή συσκευή που βρίσκεται στην ιδιοκτησία σας ή ελέγχετε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για προσωπικούς σας μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν επιτρέπεται από την εταιρεία διαφορετική χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Δεν επιτρέπεται να διανέμετε, να εκχωρείτε άδεια, να δανείζετε ή να ενοικιάζετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας σε τρίτους ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα βάσει των Υπηρεσιών μας.

Λήψη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα

Με τη λήψη της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα από οποιαδήποτε πλατφόρμα διανομής εφαρμογών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

 • Είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υπηρεσίες μας.
 • Τυχόν αξιώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας πρέπει να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται απευθείας με την Εταιρεία μας.
 • Οι πλατφόρμες διανομής εφαρμογών δεν υποχρεούνται να παρέχουν συντήρηση και υποστήριξη σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.
 • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους των πλατφόρμων διανομής εφαρμογών όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για κινητά.

Εγγραφή

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή.

Η παρεχόμενη διεύθυνση email και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, πλήρεις, τρέχοντες και ισχύουσες πληροφορίες για  εσάς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για τις Υπηρεσίες μας, δηλώνετε ότι η ηλικία σας είναι η σύμφωνη με τον νόμο για να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και ότι πληροίτε τα κριτήρια για την δημιουργία και κατοχή λογαριασμού χρήστη. Το Proximiot παρέχει υλικό ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο για διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του κωδικού πρόσβασής σας και την αποδοχή όλων των κινδύνων μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον κωδικό πρόσβασής σας.

Συμφωνείτε επίσης ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι της Terracom Α.Ε. για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας και θα μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν υποπτεύεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσίες, να τερματίσουμε λογαριασμούς, να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο ή να ακυρώσουμε παραγγελίες κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο των Υπηρεσιών μας, όπως εικόνες, σχέδια, γραφικά κτλ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, πώληση, δημιουργία παραγώγων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου είναι παράνομη. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, επικοινωνία, διανομή ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στις Υπηρεσίες μας δεν συνεπάγεται άδεια για την εκχώρηση ή τη χρήση από τρίτους.

Αποτελεί πολιτική μας να αφαιρούμε υλικό που παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα στις Υπηρεσίες μας μετά από ειδοποίηση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί μέσω των Υπηρεσιών μας με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για την κατάσταση αυτή.

Εμπορικά σήματα τρίτων

Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Apple Inc., τα οποία, είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Apple Inc. Το Google Play, το λογότυπο του Google Play και το Android είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Google Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σύνδεσμοι τρίτων

Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (“Σύνδεσμοι Τρίτων”). Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την απόδοση, τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, τις επιχειρηματικές πρακτικές ή τις πολιτικές απορρήτου. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους τρίτων για εσάς μόνο ως ευκολία, αλλά δεν υπονοούμε καμία έγκριση ή σύσταση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών τους ή οποιασδήποτε σχέσης μας με τέτοια τρίτα μέρη. Με την πρόσβαση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους, το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη και τυχόν χρεώσεις ή υποχρεώσεις, με τις οποίες, επιβαρύνεστε στις συναλλαγές σας με αυτά τα τρίτα μέρη, είναι δική σας ευθύνη. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών που επισκέπτεστε.

Το περιεχόμενο του χρήστη

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, ηχητικά αρχεία κτλ.) που ανεβάζετε ή δημοσιεύετε μέσω των Υπηρεσιών μας. Θα πρέπει να ανεβάσετε μόνο περιεχόμενο, για το οποίο, έχετε το δικαίωμα χρήσης και είναι καθόλα νόμιμο, αξιόπιστο και κατάλληλο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά σας από τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ειδικά εάν πιστεύουμε ότι το περιεχόμενό σας παραβιάζει αυτούς τους Όρους ή βλάπτει άλλα άτομα.

Εμπιστευτικότητα

Το απόρρητο των χρηστών είναι πολύ σημαντικό για εμάς, επομένως η χρήση των Υπηρεσιών διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία, ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους.

Γενικές Απαγορεύσεις

Συμφωνείτε να μην κάνετε τα ακόλουθα:

 • Χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.
 • Προβείτε σε παραβίαση τυχόν ισχύοντος νόμου ή κανονισμού.
 • Προβείτε σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου τρίτων.
 • Βλάψετε τις Υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, της αποστολής ιών, της παρακολούθησης πακέτων επικοινωνίας και της απόπειρας χρήσης μη δημόσιων περιοχών των Υπηρεσιών.

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

Συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης ώθησης (push notifications), ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, email ή άλλους τύπους μηνυμάτων τα οποία σας αποστέλλονται απευθείας στις Υπηρεσίες μας.

Λήξη

Οι χρήστες μπορούν να τερματίσουν αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ειδοποίηση στην Terracom Α.Ε.

Ενδέχεται να τερματίσουμε αυτούς τους Όρους εάν διαπιστώσουμε ότι ένας χρήστης τους έχει παραβεί επανειλημμένα. Ο τερματισμός ισχύει αμέσως ή όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ειδοποίηση.

Μετά την ειδοποίηση τερματισμού από οποιοδήποτε μέρος, ένας χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση τερματισμού, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν από την Εταιρεία.

Γενικά

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας, χωρίς αυτό να θέτει σε ισχύ οποιεσδήποτε αρχές σχετικά με τη σύγκρουση δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε αγωγή που σχετίζεται με αυτούς τους Όρους πρέπει να ασκηθεί στα αρμόδια κρατικά δικαστήρια των Ιωαννίνων και συναινείτε αμετάκλητα στη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων, όπως επίσης, παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση ότι αυτά τα δικαστήρια αποτελούν ακατάλληλο χώρο.

Οι Όροι αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Terracom Α.Ε. και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Terracom Α.Ε. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θεωρείται από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ότι είναι αντίθετη με το νόμο, η διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της αρχικής διάταξης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να λαμβάνετε περιστασιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Terracom Α.Ε. Αυτά τα μηνύματα θα περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας και πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποτελούν μέρος της σχέσης σας με την Terracom Α.Ε. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση, συμφωνίες, αποκάλυψη ή άλλες επικοινωνίες που η Terracom Α.Ε. σας στέλνει ηλεκτρονικά θα ικανοποιεί τυχόν νομικές απαιτήσεις επικοινωνίας.

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε αυτούς τους Όρους σε κανέναν και οποιαδήποτε εκχώρηση αυτών των Όρων από εσάς θα είναι άκυρη.

Οι τίτλοι των ενοτήτων και η αρίθμηση αυτών των Όρων εμφανίζονται για ευκολία και δεν έχουν νομική ισχύ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info(at)proximiot(dot)com