Το CMS του συστήματος Proximiot είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των εμπορικών καταστημάτων, καθώς παρέχει αναλυτική εικόνα στους εμπόρους και στους καταστηματάρχες για το πελατειακό τους κοινό, σχετικά με:

  • Τις κατηγορίες που είναι διαχωρισμένοι βάσει των αγορών τους.
  • Την ηλικιακή τους κατηγορία.
  • Την κατάταξη τους με βάση το φύλο.
  • Την κατάταξη τους με βάση το μορφωτικό επίπεδο.
  • Την κατάταξη τους με βάση τις προϊοντικές τους προτιμήσεις.

Συνεπώς, η προώθηση προϊόντων μπορεί να γίνει πιο στοχευμένη και ο τζίρος των επιχειρήσεων να αυξηθεί καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του πελατειακού κοινού.