Η Terracom συμμετείχε με το Proximiot στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το Proximiot είναι μια IoT πλατφόρμα για Proximity Marketing (Μάρκετινγκ Εγγύτητας), η οποία συλλέγει πληροφορίες σχετικής θέσης χρηστών σε πραγματικό χρόνο στον χώρο πωλήσεων και τις επεξεργάζεται σε συσχέτιση με ιστορική πληροφορία.

Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν υψηλό! Η ομάδα της Terracom έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος και ενημέρωσε το κοινό τόσο για το αντικείμενο όσο και για τις λύσεις που προσφέρει το Proximiot!